Предстоящи събития

The 9th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics

The 9th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics

The 9th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio 2018) 10-13 DECEMBER 2018, BANGKOK, THAILAND

​11 Научна конференция "Науката - от възможност към действие"

​11 Научна конференция "Науката - от възможност към действие"

11 Научна конференция "Науката - от възможност към действие"

07 - 08 ноември 2018

Гранд хотел София, София

Трета юбилейна научна конференция по Екология

ТРЕТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ, 2-3 НОЕМВРИ 2018 г. - ПЛОВДИВ

по случай 30 годишнината от създаването на катедра „Екология и ООС“, Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

7th Balkan Botanical Congress

7th Balkan Botanical Congress

The 7th Balkan Botanical Congress – 7BBC2018 will be held in Novi Sad (Serbia), on September 10-14, 2018. 7BBC2018 is an international meeting, organized by the University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology and Botanical Society “Andreas Wolny”.

Покана за участие в четвъртото издание на конкурс за научна разработка

Покана за участие в четвъртото издание на конкурс за научна разработка

Конкурс за научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика, организиран в рамките на проект BG05M2OP001 - 2.009-0012 Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения, ОП НОИР 2014-2020 г.