Предстоящи събития

Теоретические и технологические основы биогеохимических потоков веществ в агроландшафтах

4-5 октомври 2018 г.
г. Ставропол
Русия

Покана

Покана

На 13.09.2018 (четвъртък) от 10:00 часа в зала №2 ще се проведе лекция на тема “Антикорозионни покрития за земеделски машини“

ASEM Education in a digital world: bridging the continents - connecting the people?

This conference focuses on the priorities of the ASEM Education Process and its vision for the next decade: promotion of skills development, mobility between the regions, enhancing employability through quality education, developing competences and usage of state of the art technologies to trigger education innovation and changes in the era of the 4th Industrial Revolution.

​2nd Symposium on the Future of Sustainable Agriculture in the EU: Assessing the Role of Pesticides and Biocides

9th October 2018
Thon Hotel Brussels City Centre

Работна среща по проект „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ”

Работна среща по проект „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ”

Проектът има за цел да запознае студентите и младите преподаватели във висшите учебни заведения с ролята на Европейския съюз в съответната професионална област, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие. За изпълнението на проекта се използват и ресурси на български университети, с които се подписват споразумения за партньорство.

The 9th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics

The 9th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics

The 9th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio 2018) 10-13 DECEMBER 2018, BANGKOK, THAILAND