Предстоящи събития

Покана за участие в четвъртото издание на конкурс за научна разработка

Покана за участие в четвъртото издание на конкурс за научна разработка

Конкурс за научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика, организиран в рамките на проект BG05M2OP001 - 2.009-0012 Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения, ОП НОИР 2014-2020 г.

Покана за участие в 4-ти международен конгрес на тема: "Food Quality, Technology and Safety"

Покана за участие в 4-ти международен конгрес на тема: "Food Quality, Technology and Safety" и 18-ти международен симпозиум на тема "Feed Technology'', които ще се проведат на 23 – 25 октомври 2018 г., в гр. Нови Сад, Сърбия

Трета международна конференция по социални и хуманитарни науки

Трета международна конференция по социални и хуманитарни науки

We would like to invite you at the Third International Conference on Social Sciences and Humanities (IBU-ICSSH 2018) entitled as: "Sustainable Developments: Trends and Opportunities" which will be held on 4-6 May 2018 in Skopje, Republic of Macedonia.

Конкурс за есе на тема: „Моята визия за модерно земеделие“

Конкурс за есе на тема: „Моята визия за модерно земеделие“

Организаторите на Първия национален форум на младите фермери (20 април, АУ-Пловдив) обявяват конкурс за есе на тема: „Моята визия за модерно земеделие“.