Предстоящи събития

66th International conference   FOOD SCIENCE, ENGINEERING  AND TECHNOLOGY - 2019

66th International conference FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY - 2019

UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES - PLOVDIV

October 11 - 12, 2019 Plovdiv, Bulgaria

Растителното разнообразие в полза на обществото 2019

Растителното разнообразие в полза на обществото 2019

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в работата на международната научна конференция „Растителното разнообразие: социокултурни измерения и интердисциплинарни проекции”. Във фокуса на вниманието на организаторите са динамичните взаимни връзки и влияния човек – растения, ролята на растенията за формирането и поддържането на екзистенциална база, социални отношения и културни ценности и символи, както и ролята на човека, неговите културни и икономически ориентации и практики за трансформациите в растителния свят. 

The Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) organizes the International Summer School on Clean Energy and Sustainability

The Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) organizes the International Summer School on Clean Energy and Sustainability

This Summer School is the first of a series which is organized in the frame of the strategic cooperation between the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh).

Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи

Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи

Международна научна конференция: "Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи" , 5-6 юни 2019 г., парк-хотел „Изида" – гр. Добрич

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДНИ НА ПОЛЕТО 2019

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДНИ НА ПОЛЕТО 2019

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ЗА ВТОРА поредна година НА ОПИТНИТЕ ПОЛЕТА НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ В ПЕРИОДА 30 МАЙ- 1 ЮНИ 2019 г.

I-ви Национален фестивал на пешеходеца – Пловдив 2019

I-ви Национален фестивал на пешеходеца – Пловдив 2019

Първият национален Фестивал на пешеходеца обединява идеята за здраве, активен спорт, движение и здравословно хранене с мотото на МУ-Пловдив "Посветени на хуманността".