Предстоящи събития

105-та открита пленарна среща на панела на EFSA за продукти за растителна защита и техните остатъци

105-та открита пленарна среща на панела на EFSA за продукти за растителна защита и техните остатъци

10-11 юни 2020г.

The Eighth International conference on agriculture & food

The Eighth International conference on agriculture & food

26th and 29th August 2020 in Burgas, Bulgaria.

International Conference on Agriculture & Food

International Conference on Agriculture & Food

26th and 29th August 2020 in Burgas, Bulgaria.

11th International Agriculture Symposium "AGROSYM 2020" - DEADLINE EXTENDED - Call for Abstracts

11th International Agriculture Symposium "AGROSYM 2020" - DEADLINE EXTENDED - Call for Abstracts

May 20th, 2020 Jahorina (East Sarajevo), 

8-11 October 2020, Bosnia and Herzegovina

25 години Тракийски университет

25 години Тракийски университет

Юбилейна научна конференция с  международно участие

VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ 2020

VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ 2020

23 – 26 юли 2020 г.

гр. Пловдив