Предстоящи събития

Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Ще се проведе на 5 и 6 юни 2020 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти и настъпващите иновации, резолиращи от дигиталната трансформация.

29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени

29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени

11 и 12 юни 2020 г. – Национален дом на науката и техниката, София

Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Научна конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

20 март 2020 г.

Аграрен университет - Пловдив

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020

11 - 12 юни 2020 година

Дом на науката и техниката
Пловдив

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

На 28 - 29 май 2020 година в Пловдив, в Дома на науката и техниката,ул. „Гладстон“ № 1 

Seventh International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2019 Conference)

Seventh International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2019 Conference)

Herceg Novi, Montenegro

June 10 to June 14, 2019.