Предстоящи събития

VII международен научен конгрес "Машини за селското стопанство

VII международен научен конгрес "Машини за селското стопанство

Предстоящият VII Международен научен конгрес "МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 2019" има за цел да даде място за среща на учените от различните страни, където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на механизацията на земеделието.

Международна научно-практическа конференция

Международна научно-практическа конференция

Имаме удоволствието да Ви поканим на съвместно организираната международна научно-практическа конференция между Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите, Нов български университет и МИТ Университет - Скопие на тема: „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма."

2nd International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2019)

2nd International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2019)

The Faculty of Agriculture organizes the 2nd International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2019), giving an opportunity to the participants for presentation and discussion of original scientific and practical results in different fields of agriculture.

22-ра научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин-2019“ на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“

22-ра научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2019“ на тема „Екологични проблеми  на планинското земеделие“ - 16-17 май 2019 г. в ИПЖЗ - гр. Троян