Проектът „Царевицата – царица на полята“ отбеляза десетгодишен юбилей

Проектът „Царевицата – царица на полята“ отбеляза десетгодишен юбилей 28.07.2020

На 24 юли 2020 г. в Учебно-опитната и внедрителска база на Аграрния университет – Пловдив се проведе открит ден по проект “Царевицата – царица на полята” с ръководител проф. Тоньо Тонев.

IMG-51fc1c0ef41b15344d5a4be0742e0707-V.jpg#asset:8095

Неизменни партньори в проекта са фирмите: „Кортева“, „Нетафим“ и присъединената от тази година фирма за минерални торове „Фертин агро“.

Методика на демонстрационните опити:

Полето е разделено на 6 поливни кръга от по 9 декара (общо 54 декара). Царевицата се отглежда монокултурно за трета поредна година. Прилагат се три различни системи за  обработка на почвата и три различни системи за напояване.                                                                 

Минералното торене е балансирано, с обезпечаване на хранителни вещества в количества за постигане на добив от над 2 тона царевично зърно от декар.

Поливането се извършва с подземно капково напояване на три различни дълбочини – 20, 30 и 40 см с напълно автоматизирана система на управление, която е дарена от фирмите „Нетафим“ и „Кортева“.

Сеитбата е извършена с изключително прецизна сеялка “Моносем“ с гъстота 8670 растения на декар.

Отглеждат се 10 високодобивни хибрида на фирма „Кортева“ от групи за ранозрелост по ФАО от 520 до 700. Всеки от тези хибриди се отглежда в 3-те кръга. Борбата с плевелите е изведена с почвен хербицид и чрез вегетационно третиране с Принципал плюс, доза 44 г/дка .

На открития ден присъстваха преподаватели и служители от АУ, гости и десетки представители от агробизнеса, които имат отношение към отглеждането на културата. Много от тях проявиха жив интерес към внедряване на технологията на собствените си полета. По време на презентациите бяха зададени много въпроси към организаторите и партньорите по проекта.

В краткото си експозе проф. Тонев изказа благодарност на ръководството на Аграрния университет – Пловдив и на фирмите партньори – „Кортева“, „Нетафим“ и „Фертин агро“. Специална благодарност изказа и на братя Райчеви за цялостното партньорство, на всички колеги от УОВБ и най-вече на екипа на проекта – гл. ас. Аньо Митков, гл. ас. Мариян Янев и гл. ас. Нешо Нешев.