Прокуристът на „Неохим“ АД – Председател на Съвета на настоятелите на АУ

Прокуристът на „Неохим“ АД – Председател на Съвета на настоятелите на АУ 16.09.2020

На 14 септември се проведе учредително заседание на Съвета на настоятелите на Аграрния университет. На основание чл. 35, ал.6 от Закона за висшето образование на това първо заседание единодушно бе преизбран за Председател г-н Стефан Димитров, прокурист на „Неохим“ АД. 

Съветът обсъди основните насоки в предстоящата си дейност и взе решение да заседава на всеки три месеца.

Състав на Съвета на настоятелите:

  • Стефан Димитров – Прокурист на „Неохим“ АД
  • Георги Катранджиев – Агробизнесмен 
  • Татяна Михайлова – Изпълнителен директор на „Екофол“ АД
  • Николай Стефанов – Началник на кабинета на Министъра на образованието и науката, определен от Министъра на образованието и науката
  • Ангелина Топчиева – Секретар на Община Пловдив, определена от Кмета на Община Пловдив  
  • Иво Куманов – Управител на „НИК Електроникс“ ООД.

Членовете на настоятелството са дългогодишни партньори на АУ и споделят готовност да подпомагат ефективното и прозрачно управление на университета и да работят за издигане престижа на висшето ни училище като модерен образователен и научен център.