Промените в климата, като двигател на нововъзникващите рискове за безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните и качеството на храните

Промените в климата, като двигател на нововъзникващите рискове за безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните и качеството на храните 21.08.2020

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че EFSA публикува доклад на тема „Промените в климата, като двигател на нововъзникващите рискове за безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните и качеството на храните", достъпен на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/...

Наскоро EFSA завърши работа по проект CLEFSA (Тhe CLimate change and Emerging risks for Food SAfety), свързан с разработване и тестване на нови методологии за идентифициране, характеризиране и анализ на нововъзникващите рискове, свързани с изменението на климата.

В тази връзка EFSA организира виртуална информационна сесия, която ще се състои на 8 -ми октомври 2020 г., от 9:00 до 12:00 ч. (Централно Европейско време, CET)

Можете да се регистрирате за участие, като използвате електронния формуляр, достъпен на следния линк: https://events.efsa.europa.eu/...

Краен срок за регистрация - 30.09.2020  г.

Моля, обърнете внимание, че регистрацията може да приключи, след като бъде достигнат максималният брой от 500 участници.

За въпроси, можете да се свържете директно на е-мейл:  events@efsa.europa.eu.

Повече информация, както и доклада са публикувани на електронната страница на Българския контактен център на EFSA - http://focalpointbg.com/?news=1082,както и на уебсайта на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/...