Промоция випуск 2018

Промоция випуск 2018 13.12.2018

На официалната церемония дипломи получиха 661 възпитаници на Аграрния университет, от тях 401  – успешно завършили ОКС „бакалавър“ и 260 – степен „магистър“.

Средният успех от следването на бакалаврите от всички 18 специалности, редовна и задочна форма на обучение, е много добър 4.71, а средният успех от държавните изпити – много добър 5.03. Магистрите от 18 специалности в шест професионални направления се дипломират със среден успех отличен 5.52.

Гости на церемонията бяха: г-жа Марияна Николова – Заместник министър-председател на Р. България, г-жа Карина Ангелиева – Заместник-министър на образованието и науката, г-жа Савина Петкова – Председател на Общински съвет Пловдив, проф. д-р инж. Любен Тотев – Председател на Съвета на ректорите, проф. д-р Васил Николов – Председател на Селскостопанска академия, г-н Стефан Димитров – Председател на Съвета на настоятелите на АУ, председател на Съвета на директорите на „Евро Ферт“ АД – Димитровград, г-н Николай  Стефанов – Член на Съвета на настоятелите на АУ, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, г-н Хюсеин Дьонмез – Заместник-аташе, Генерално консулство на Р. Турция в Пловдив, г-н Костадин Димитров – Кмет на район „Тракия“, д-р Хинрих Майер Жерболе – Почетен доктор на АУ, г-н Фин Петерсен от фирма КЛААС, Почетен доктор на АУ, доц. дн Нели Грозева – Заместник-декан на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Мирослав Титянов – Управител на Суммит Агро, г-н Момчил Тасков – Председател на Националния съюз на зооинженерите в България.

IMG_5934.jpg#asset:4622

Във вълнуващото си слово Ректорът проф. Христина Янчева се обърна към абсолвентите: „Вие имахте привилегията да се обучавате в Университет, който днес е модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център, интегриран в европейското образователно пространство, със значителен принос за устойчивия и интелигентен растеж на аграрния сектор, туристическия бизнес и развитието на регионите. В този университет преминаха вашите студентски години, които ще оставят трайни спомени в живота ви.“ Тя   изтъкна специалните постижения на студентите от Випуск 2018 през годините на тяхното обучение и подчерта, че всички тези успехи са постигнати благодарение на креативното им мислене, всеотдаен труд и младежко дръзновение, с което допринасят за издигане престижа на Аграрния университет. 

Доц. д-р Боряна Иванова, водеща церемонията, обяви първенците на Випуск 2018 при бакалаврите: Елица Саллакова, специалност „Агрономство (Полевъдство)” и Ралица Русева, специалност „Растителна защита“. Те се дипломират с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит.

Проф. Янчева връчи „Наградата на ректора“ на абсолвента Мирослав Кузмов, специалност „Зооинженерство“, а Зам.-ректорът по международна дейност доц. д-р Светла Янчева връчи традиционната наградата „Най-успешен Еразъм+ студент на випуска” на Мария-Йоана Маринова, специалност Агрономство (Растителни биотехнологии).

IMG_5952.jpg#asset:4593

IMG_5950.jpg#asset:4611IMG_5958.jpg#asset:4594

IMG_5985.jpg#asset:4598

Дипломи, грамота „Отличник на Випуск 2018“ и парична награда получиха 19 абсолвенти бакалаври с успех над 5.50 от курса на следване и успех от държавните изпити отличен 6.00 и 7 пълни отличници магистри.

IMG_5967.jpg#asset:4595

IMG_5977.jpg#asset:4596

IMG_5991.jpg#asset:4620

Първенецът на Випуск 2018 Ралица Русева поднесе вълнуващо приветствие към абсолвентите, преподавателите и родителите.

IMG_5994.jpg#asset:4612

Първенецът на випуска Елица Саллакова произнесе абсолвентската клетва.

IMG_6006.jpg#asset:4613

Председателят на ССА проф. д-р Васил Николов приветства абсолвентите и връчи награди на изявени студенти. Той обяви Решението на УС на ССА за финансиране обучението в магистърска степен на бакалаври, започнали работа в научните институти и станции на Академията.

IMG_6017.jpg#asset:4614

IMG_6023.jpg#asset:4615

Приветствие поднесе и г-н Момчил Тасков, Председател на Националния съюз на зооинженерите в България.

IMG_6028.jpg#asset:4616

Пристигнаха поздравителни адреси от: г-н Румен Порожанов, Министър на земеделието, храните и горите; чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, Ректор на Медицински университет – Пловдив; проф. дтн инж. Кольо Динков, ректор на УХТ – Пловдив; проф. двмн Иван Въшин, Ректор на ТУ – Стара Загора; доц. д-р Димитър Панайотов, Декан на АФ на ТУ – Стара Загора; г-н Стефан Димитров, Председател на КРИБ – Хасково.

На тържествената церемония дипломите си получиха преподавателите, придобили академичната длъжност „доцент“, както и придобилите образователната и научна степен „доктор“. 

IMG_6038.jpg#asset:4601


IMG_6052.jpg#asset:4602

На докторантите от Казахски агротехнически университет „С. Сейфулин“ – Астана: Ерназарова Анар Каржаубаевна,  Маденова Кулшара Мырзабайевна и Косымбаева Шынар Исабековна бяха връчени Сертификати.

IMG_6057.jpg#asset:4603

На тържествената церемония бе обявено Решението на Академичния съвет на Аграрния университет за удостояване на г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, с почетното звание Доктор хонорис кауза за изключителни заслуги в развитие на интернационализацията и издигане престижа на Аграрния университет – Пловдив в европейски мащаб. Проф. Янчева връчи отличията. Г-жа Ангелиева благодари за оказаната чест, изрази готовност да подкрепя значими събития и инициативи в АУ и поздрави абсолвентите.  

IMG_5912.jpg#asset:4610

Аграрният университет изказа благодарност на г-жа Марияна Николова, Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика за приноса й в развитие на висшето аграрно образование и аграрния сектор в България и я удостои с Почетна грамота.

IMG_6071.jpg#asset:4618

В словото си вицепремиерът подчерта, че Аграрният университет със своята над 70-годишна история е важен фактор за създаване на кадри за съвременния земеделски бизнес и постигане на европейските изисквания в българското селско стопанство. “Тук се намират важни решения за практиката в сферата на безопасните храни, фуражите, биогоривата и за редица други проблеми в земеделския сектор, който има пряко влияние върху развитието на нашата икономика и утвърждаването на българската продукция като конкурентна”, заяви Заместник министър-председателят. Марияна Николова пожела на абсолвентите да имат високо самочувствие и отлична реализация с дипломата, която вземат днес.

Ректорът връчи Сертификат на д-р Хинрих Майер Жерболе, Почетен доктор на Аграрен университет – Пловдив, назначен и тази учебна година за гост-професор. Д-р Жерболе има заслуги за  създадените контакти с водещи германски фирми, които подкрепят практическото обучение на студентите, принос при осъвременяване на учебните планове и програми с въвеждане на дисциплини от областта на цифровите и безпилотни технологии, прецизно земеделие и аграрно право.

IMG_6078.jpg#asset:4617

Обявени бяха резултатите от Конкурса за избор на име и лого на Университетската ботаническа градина, организиран съвместно със Speedflow Bulgaria, които осигуриха наградата за победителя. 10-членно жури с председател проф. д-р Христина Янчева, избра най-добрата визуална идентичност сред повече от 100 уникални предложения от 73 участници. Г-н Влад Еллис, изпълнителен директор на Speedflow Bulgaria, и Ректорът официално връчиха наградата на победителя Венета Гергова, професионален дизайнер от София.

IMG_6086.jpg#asset:4605

Следвайки мотото на Първия национален форум на младите фермери „Предай нататък“, доц. Боряна Иванова представи най-младия кандидат-студент. Това е 11-годишният Павел Антонов, фермер трето поколение, заявил твърдото си желание да продължи традициите на своето семейство като стане студент в АУ. За любовта към професията на своя брат абсолвент и на родителите си, Павел получи грамота лично от Ректора.

IMG_6096.jpg#asset:4607

Поздрав към абсолвентите и гостите поднесе българското сопрано Денислава Станева и фолклорният танцов състав на АУ „Тракийска младост“.

IMG_6111.jpg#asset:4608

IMG_6090.jpg#asset:4606