Растителното разнообразие в полза на обществото 2019

Растителното разнообразие в полза на обществото 2019 22.05.2019

Уважаеми колеги, дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в работата на международната научна конференция „Растителното разнообразие: социокултурни измерения и интердисциплинарни проекции”. Във фокуса на вниманието на организаторите са динамичните взаимни връзки и влияния човек – растения, ролята на растенията за формирането и поддържането на екзистенциална база, социални отношения и културни ценности и символи, както и ролята на човека, неговите културни и икономически ориентации и практики за трансформациите в растителния свят. Идеята за този форум идва от проучванията на изследователски екип от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, който реализира проекта „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДН10/1/2016). Тя е място, на което по особено отчетлив начин биологичните свойства на растенията се проявяват в социален и културен контекст. Тя е своеобразна експериментална територия, където разнообразни аспекти на биокултурно взаимодействие намират конкретен облик.

ТЕМИ:
1. Опазване и устойчиво ползване на растителното и гъбно разнообразие. (Етно)ботаника
2. Растителни генетични ресурси и местно развитие. Народна селекция. Местни раси. Пренебрегвани култури (neglected species)
3. Културни екосистемни услуги. Културна и икономическа валоризация на растителното разнообразие
4. Икономически измерения на растителното разнообразие в контекста на градинарството и дребномащабното земеделие
5. Визии, избори, промени в градината: между икономиката и естетиката, между съхраняването и експеримента
6. Традиционно/местно екологично знание и опит. Адаптации към местни географски и климатични условия. Климатичните промени – ефекти и отговори
7. Миграции на хора и растения. Транслокация на растения. Източници и циркулация на посадъчен материал и знания. Роля на пазара и социалните мрежи на обмен
8. Разнообразие и локализация на вкусове. Местна кухня. Вкус на мястото, тероар
9. Растения и памет. Социална биография на градината
10. Растителният свят в текстове на културата (фолклор, литература, ритуали и др.)

ОРГАНИЗАТОРИ:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

За повече информация, моля, натиснете тук.