Резултати от Държавен изпит по чужд език за студенти, спец. Аграрен туризъм

Резултати от Държавен изпит по чужд език за студенти, спец. Аграрен туризъм 15.03.2020

Държавен изпит по чужд език за студенти, спец. Аграрен туризъм :

 1. М. М. М. Неделчева – 6.00
 2. Е. Андреева – 5,50 
 3. Ст. Хаджидемиров – 5,00 
 4. Т. Сукарева – 5,75
 5. Ив. Лазаров – 4,50
 6. В. Георгиева – 4,50
 7. С. Николова – 4,50
 8. Ат. Шумански – 4,50
 9. Н. Неделчев – 4,75
 10. П. Петров – 5,00
 11. Ст. Радоева – 5,75
 12. Ив. Стойнова – 5,00
 13. В. Миткова – 5,50
 14. В. Аврамов – 4,50
 15. М. Съблева (немски) – 4
 16. Ст. Гешев (руски) – 4,50
 17. С. Каприелян – 6,00
 18. М. Камзик – 4,50
 19. П. Турлакова – 5,50
 20. Л. Василева – 5,75
 21. С. Кундурджиева – 5,75
 22. Б. Пенева – 3,75
 23. Хр. Николов (руски) – 4
 24. С. Ел Хамед – 5,50
 25. Хр. Йовчев – 5,25
 26. Кр. Тодорова – 4,25
 27. Н. Качулева – 5,50
 28. М. Минчева – 4,25
 29. Б. Борисова (руски) – 5
 30. Ант. Асенова – 5,00
 31. Н. Христова – 6,00
 32. М. Пантелеева – 4,00
 33. П. Калчева – 4,50
 34. З. Авджиев – 4,75
 35. Ст. Асенова – 5,25