Ректорът на Аграрния университет – Пловдив получи престижна награда за обучение на кадри

Ректорът на Аграрния университет – Пловдив получи престижна награда за обучение на кадри 22.11.2019

На 21.11.2019 г., по време на конкурса „Агробизнесмен на България“, организиран от най-авторитетния агровестник в България - „Български фермер“, проф. д-р Христина Янчева, Ректор на АУ – Пловдив, получи приз за обучение на кадри. Наградата беше връчена от Йоpдан Стойков, председател на Ръководството на диpектоpите на „ЕвpоФеpт“ АД. Дpyжеcтвото е миналогодишният ноcител на отличието.

Проф. Янчева прие престижния приз с думите: „Благодаря за наградата. Приемам я като признание за труда на всички преподаватели в университета. През последните три години АУ-Пловдив заема първо място в университетската класация у нас, и то в три направления: растениевъдство, животновъдство и растителна защита. Без наука и без образование няма как да имаме модерно земеделие. Образованието е инвестиция в бъдещето.“