Ректорът на Азербайджански държавен аграрен университет и Посланикът на Азербайджан на посещение в АУ

Ректорът на Азербайджански държавен аграрен университет и Посланикът на Азербайджан на посещение в АУ 23.04.2019

На 22 април 2019 г. АУ посрещна проф. Ибрахим Джафаров – Ректор и д-р Сахил Гюлиев от Азербайджански държавен аграрен университет в гр. Ганджа и делегация от Посолството на Република Азербайджан в София, водена от Н. Пр. Наргиз Гурбанова. 

Във фоайето на Ректората бе открита фотоизложба за Република Азербайджан по повод официалното посещение. Гостите проведоха среща с ръководството на АУ и обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество. Бяха договорени първите конкретни инициативи. 

web4.jpg#asset:5319


Н. Пр. г-жа  Наргиз Гурбанова изнесе публична лекция пред студенти от Факултета по икономика на тема: „Икономически перспективи на стратегическото партньорство между Азербайджан и България“.

Посещението на делегацията от Азербайджански държавен аграрен университет продължава със срещи и посещения в ЦПО, Центъра за практическо обучение на студентите по ПН Растениевъдство и Растителна защита, Демонстрационния център 16+1 за електронна търговия, Учебно-опитното поле.