СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и мес тообитанията чрез устойчиво селско стопанство“

СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и мес тообитанията чрез устойчиво селско стопанство“ 27.02.2020

СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ в партньорство с АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ и немската фондация EuroNatur имат удоволствието да Ви поканят на СЕМИНАР на тема 

,,Опазване на видовете и мес тообитанията чрез устойчиво селско стопанство“

Събитието ще се проведе в гр. Пловдив на 27-28 Април 2020.

ЦЕЛИ

  • Споделяне на резултати и постижения от този тип дейност;
  • Обмяна на ноу хау за земеделието и животновъдството с природозащитна насоченост;
  • Обобщаване на общия брой животни и площи които се стопанисват с природозащитна цел;
  • Оценка на ефекта върху целевите видове и местообитания и ландшафти;
  • Възможности за сътрудничество и коопериране;
  • Определяне на основни трудности и предизвикателства в процеса;
  • Предоставяне и използване на екосистемни услуги;
  • Събиране на обратна връзка по отношение на селскостопански политики.

За повече информация, моля натиснете тук.