Сертификат за качество по програма Еразъм+

Сертификат за качество по програма Еразъм+ 11.12.2019

Аграрен университет е един от петте български университета, удостоени със Сертификат за цялостно качествено изпълнение на дейностите по програма Еразъм+ през 2018-2019 академична година, проект "Международна кредитна мобилност" с партньори от Албания, Русия, Молдова, Египет и Йордания.

Erasmus-quality-plaket-2019.jpg#asset:6730