Среща с докторанти във връзка със стартирането на курс по Методика на обучението

Среща с докторанти във връзка със стартирането на курс по Методика на обучението 17.06.2020

УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ,

На 22.06.2020 г. от 10:00ч. в I аудитория на АФ ще се проведе среща с докторанти във връзка със стартирането на курс по „Методика на обучението”  с водещ проф. д-р Тоня Георгиева. 

Моля, докторантите, желаещите да посещават курса да присъстват. 
Телефон за контакти: 032/654231