​Стажантска програма „Поддръжка“ в КЦМ АД

​Стажантска програма „Поддръжка“ в КЦМ АД 24.04.2020

Стажантска програма „Поддръжка“ в КЦМ АД 

Възможност за стаж в областта на електротехниката, автоматизацията и машиностроенето в КЦМ АД, безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали и сплави.

КЦМ АД гр. Пловдив обявява 5 стажантски места за 3 месеца (юли, август и септември)

Позициите са в двете основни производства на КЦМ АД – Оловно производство и Цинково производство, за:

 1. Специалист поддръжка, електро (стажант)
 2. Специалист поддръжка, механо (стажант)
 3. Специалист поддръжка, автоматизация (стажант)

Условия на стажа:

 • Трудов договор
 • Месечно възнаграждение
 • Осигурителен стаж за втора категория труд
 • Пълно работно време
 • Дневен режим на работа
 • Осигурена храна
 • Безплатен транспорт
 • Напътствия от ментор

За да кандидатствате, изпратете Вашето CV на e-mail : minka.bakalova@kcm.bg

За контакти: 032/609 281, Минка Бакалова, Ръководител отдел ЧР