Стажове в държавната администрация

Стажове в държавната администрация 09.04.2020

Уважаеми студенти,

На Портала за студентски стажове са обявени стажантските позиции, част от централизираната кампания за летните студентски стажове през 2020 г. 

Кандидатстване на студентите

Онлайн кандидатстване на студентите чрез портала  - срок до 3 май 2020 г. Необходима е регистрация и решаване на тест. Тестът се зарежда при избора на първата стажантска позиция след натискане на бутона „Кандидатстване“ и не може да бъде спрян или отложен. Тестът е с обща продължителност 40 минути. Всеки студент може да кандидатства само за позиции, които са обявени за професионалното направление, в което се обучава. Кандидатите имат право да изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват от Кампания „Летни стажове 2020 г.“. 

Администрациите очакват Вашите кандидатури!

Насрочване на интервюта в портала от координаторите от съответните административни структури/звена.

Насрочване на интервюта на избраните кандидати се извършва след първоначалния подбор от координаторите съобразно резултатите от теста и попълнената информация в профила на студента – срок от 3 май до 2 юни 2020 г. Всеки студент, на когото е насрочено интервю ще получи известие на имейла от неговия профил. 

Публикуване на първото класиране  – 3 юни 2020 г.

Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си. 

Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала в срок от 3  до 17 юни 2020г.

Публикуване на второто класиране от администратора на портала съобразно свободните позиции, непотвърдени от класираните на първо място студенти – 18 юни 2020 г.

Публикуване на окончателен списък на студентите, които  са потвърдили стажа си и списък с позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране 25 юни 2020 г.

Провеждане на летните стажове

Стажовете могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни като периодът и продължителността се определят от координаторите от съответните административни структури/звена при попълването на обявите за стаж. 

В рамките на централизираната кампания един студент може да проведе само един стаж за периода юли – септември.