Стартира сътрудничеството по програма Еразъм+ с Университета Мансур - Египет

Стартира сътрудничеството по програма Еразъм+ с Университета Мансур - Египет 30.11.2018

От 26 до 30 ноември 2018 г.  мобилност по програма Еразъм+, Ключова дейност КА107 проведоха партньори от Университета Мансур – Египет: проф. Мохамед Елайдей – преподавател по Растителна защита и Директор на Еразъм офис, проф. Саллах Ибрахим – Директор на международния отдел и Ахмед Абдалла – служител в Международен отдел. Визитата бе част от дейностите по проекта за академична 2018-2019 г.

Проф. Елайдей изнесе лекции на тема: “SEED BORN FUNGI AND IMPORTANCE OF SEED PATHOLOGY”  пред студентите от Магистърска програма „Plant Medicine” и студентите от Южна Африка.

IMG_1148.jpg#asset:4503

Египетските гости обмениха опит с колегите си от Център за международна дейност и връзки с обществеността и обсъдиха предстоящите съвместни дейности по Еразъм+ за академична 2018-2019 г.

Проведена бе официална среща с проф. Христина Янчева – Ректор и доц. Светла Янчева – Зам.-Ректор. Гостите се срещнаха с проф. Вили Харизанова – Декан на Факултета по растителна защита, както и с преподаватели от кат. Ентомология и Фитопатология. Обсъдени бяха научни теми от взаимен интерес, по които могат да си сътрудничат Аграрен университет и Университет Мансур в областта на растителната защита и опазването на околната среда.

IMG_5810.jpg#asset:4505

Обсъдено бе разработването на проектно предложение с факултетите по Растителна защита в АУ и Университет Мансур по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, чиято цел е създаването на съвместна магистърска програма “Plant Clinic and Phytosanitary Technologies”.

IMG_5818.jpg#asset:4506