Стипендиантска програма „Туризъм“ за учебната 2019 - 2020 учебна година

Стипендиантска програма „Туризъм“ за учебната 2019 - 2020 учебна година 03.10.2019

Фондация „Св. Св. Константин и Елена" отново ще подпомага висшето образование на студенти - отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантскатаси програма „Туризъм", която се реализира съвместно с „Холдинг Варна" АД.Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като бъдещи специалисти в областта на туризма, ангажирани да се работят по специалността в България не по-малко от три години.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в стипендиантската програма

- мотивационно писмо;

- академична справка /или уверение от университета/ за успех от летния семестър на учебната 2018/2019 г., форма на обучение, специалност, курс;

Краен срок за прием на документи: 31 октомври 2019 г.