Животът в Аграрен университет- Пловдив

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

На основание чл. 46, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет - Пловдив, по повод заповеди на Министъра на здравеопазването РД 01-489/01.09.2020г. и Заповед РД 01-487/01.09.2020 г. 

АУ – партньор и домакин на XXII Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация в гр. Пловдив

АУ – партньор и домакин на XXII Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация в гр. Пловдив

По време на срещата бяха дискутирани предстоящите дейности, съвместни инициативи и възможности за оказване на подкрепа за успешното  провеждане на XXII Конгрес на КБГА, като Аграрен университет - Пловдив ще бъде домакин на престижното събитие, което ще отбележи и 100-годишнината на асоциацията.

Насоки за провеждане на обявените от фонд „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ конкурси за 2020 г.

Насоки за провеждане на обявените от фонд „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ конкурси за 2020 г.

Изпълнителният съвет на ФНИ е взел решение да не се организира публично представяне на Насоките за конкурсите, а презентацията да бъде направена в електронна форма.

Двама бъдещи агрономи от АУ опознават технологията за производство на торове в „Неохим“ АД

Двама бъдещи агрономи от АУ опознават технологията за производство на торове в „Неохим“ АД

Студентите Иван Грудев и Маргарит Пондев от специалност „Агрономство“ са на стаж в „Евро Ферт“ АД.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на научните изследвания и иновациите ще се проведат в периода 22-24 септември 2020 г.