Животът в Аграрен университет- Пловдив

Удължен срок за участие в Юбилейната научна конференция с международно участие 75 години Аграрен университет – Пловдив

Удължен срок за участие в Юбилейната научна конференция с международно участие 75 години Аграрен университет – Пловдив

Уведомява ме Ви, че срокът се удължава до 30 септември 2020 г.

АУ - Пловдив е бенефициент по одобрената от правителството национална програма на МОН „Европейски научни мрежи“

АУ - Пловдив е бенефициент по одобрената от правителството национална програма на МОН „Европейски научни мрежи“

На 05.08.2020 г.  правителството одобри новата Национална програма „Европейски научни мрежи“. Тя е разработена от МОН и е с бюджет от 12 622 000 лв.

Промените в климата, като двигател на нововъзникващите рискове за безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните и качеството на храните

Промените в климата, като двигател на нововъзникващите рискове за безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните и качеството на храните

Бихме искали да Ви информираме, че EFSA публикува доклад на тема „Промените в климата, като двигател на нововъзникващите рискове за безопасността на храните и фуражите, здравето на растенията и животните и качеството на храните".

Покана за участие в конкурси към Фонд научни изследвания

Покана за участие в конкурси към Фонд научни изследвания

Покана 

​Наши студенти на стаж в „Евро Ферт“ АД

​Наши студенти на стаж в „Евро Ферт“ АД

Приключи конкурсът в подкрепа на аграрното образование, който „Евро Ферт“ АД организира за трети път, като през настоящата година бе посветен на 75-я юбилей на Аграрния университет – Пловдив.

Политика за развитие на Аграрен университет - Пловдив

Политика за развитие на Аграрен университет - Пловдив

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 2, т. 9 от Закона за висшето образование