Животът в Аграрен университет- Пловдив

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Аграрният университет разпространява знания, съхранява и обогатява опита в опознаването и изучаването на земята и нейните блага. Затова Висшето училище е най-пряко свързано с тематиката на празника, чийто юбилей ще честваме през настоящата година.

Pan-European Hackathon

Pan-European Hackathon

The European Commission, led by the European Innovation Council and in close collaboration with the EU member states, will host a pan-European hackathon to connect civil society, innovators, partners and investors across Europe in order to develop innovative solutions for coronavirus-related challenges.

Ресурси за дистанционно обучение

Ресурси за дистанционно обучение

Ресурси за дистанционно обучение

Уебинари с Ник Агро Сървис

Уебинари с Ник Агро Сървис

NIK Agro Service,  с участието на преподаватели от Аграрен университет – Пловдив, организират уебинари по важни за аграрния сектор теми. 

​Студентският съвет на АУ ще заплати наема за общежитие за месец Май

​Студентският съвет на АУ ще заплати наема за общежитие за месец Май

Студентският съвет на Аграрeн университет – Пловдив ще заплати наема за общежитие за месец май в размер на 40 лв. на 270 студенти, които поради извънредното положение са у дома.