Съобщение от катедри Овощарство и Лозарство

Съобщение от катедри Овощарство и Лозарство 05.02.2020

Упражненията със студентите РЕДОВНО обучение за летен семестър на уч. 2019/2020 г. по следните дисциплини и специалности ще се провеждат както следва:

ЛГ – III курс (за дисциплината Технология в овощарството)
ЛГ - III курс (за Технологии в лозарството)
ЛГ - IV курс   - (за дисциплина Специална помология) 
ПОЛЕВЪДСТВО – IV курс (за дисциплината Технология в овощарството)
АТСЗ – III курс - (за дисциплината Технологии в лозарството на Т и С)
АТСЗ – IV курс - (за дисциплината Технология в овощарството на ТС к-ри)
ЕООС - II курс – (за дисциплина Трайни култури)
АИ - III курс – (за дисциплината Овощарство и лозарство)
РЗ - II курс – (за дисциплината Овощарство)

ще започнат от 17.02.2020 г.

Упражненията по описаните по-горе дисциплини ще се провеждат на УОП – с. Брестник. 

Тръгване от гаража, в определения по програма ден и час.

Упражненията по Помология се извеждат в зала 334 на ЛГФ.