Съобщение от ЦНИ

Съобщение от ЦНИ 25.02.2020

Уважаеми колеги,

с изтичане мандат 2016-2020 на Общото събрание на Аграрен университет - Пловдив се прекратява и пълномощията на Управителния съвет към ЦНИ.

Към момента конкурсната сесия е временно преустановена до избиране на нов Управителен съвет.