​Сътрудничество с Университета Джао Тонг, Шанхай

​Сътрудничество с Университета Джао Тонг, Шанхай 20.11.2018

В рамките на инициативата „Един пояс – един път“ за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (16+1) през 2016 г. е създаден Български център към Университета Джао Тонг в Китай. Дейността на Центъра обхваща сътрудничеството с България в различни аспекти като научни изследвания, сътрудничество в областта на технологиите, насърчаване на талантите, културен обмен и т.н. Центърът е организатор и на:

  • Първата Китайско-българска конференция за сътрудничество през юли 2017 г., проведена в Аграрния университет – Пловдив;
  • Китайско-български международен форум „China-Bulgaria Revitalization Development Cooperation Forum”, проведен в АУ – Пловдив и София през април 2018 г.;
  • Лятно училище и семинар за модерно земеделие със студенти от Университета Джао Тонг в Шанхай по инициативата „Един пояс – един път“ през лятото на 2018 г. в АУ;
  • Обучителен семинар по програмата за глобалните предизвикателства през октомври 2018 г. в Шанхай.

В периода 27 октомври – 2 ноември 2018 г. в Шанхай беше проведен Китайско-български форум с участие на представители от Университета Джао Тонг в Шанхай, Китай, Аграрния университет – Пловдив, Института по аграрна икономика – София и Университета за национално и световно стопанство като партньори в проект на Университета Джао Тонг, финансиран от Министерството на науката и технологиите в Република Китай. Проектът е на тема: „Български център за сътрудничество и трансфер на технологии“, а координатор от българска страна е доц. д-р Светла Янчева. 

mmexport1541316295537.jpg#asset:4436


Участниците от Аграрен университет – Пловдив представиха презентации на тема: „Развитие на селските райони в България и Китайско-българското сътрудничество“ (доц. д-р Светла Янчева) и „Развитие на българското лозарство и контрол на качеството“ (доц. Любка Колева-Вълкова).

Задълбочи се сътрудничество в сферата на ароматни растения, лозарство и винопроизводството, агроекология и безопасност на храните, развитие и екология в селските райони и културен туризъм.

Настоящият форум постави в центъра на вниманието сближаване на правителствените политики на двете страни по въпроси от взаимен интерес в областта на научните изследвания. По време на дискусиите се обсъдиха въпроси и за сътрудничество в областта на обучението и индустриалния напредък с принос към развитието на селските райони.

На официална церемония в рамките на Втората среща на участниците в научната мрежа в рамките на „Един пояс – един път“ ректорът на АУ проф. Христина Янчева подписа споразумението за присъединяване на АУ към тематичната мрежа „Един пояс – един път – международно научно и технологично сътрудничество: практика и перспективи“.  

IMG_20181102_093602.jpg#asset:4437