Удължен срок за участие в Юбилейната научна конференция с международно участие 75 години Аграрен университет – Пловдив

Удължен срок за участие в Юбилейната научна конференция с международно участие 75 години Аграрен университет – Пловдив 26.08.2020

Уважаеми колеги и специалисти,

Уведомява ме Ви, че срокът на изпращане на резюме на доклад и on-line регистрация за участие в Юбилейната научна конференция с международно участие „75 години Аграрен университет – Пловдив – Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи" се удължава до 30 септември 2020 г.

Можете да се запознаете с условията за публикуване на научните статии на Интернет-страницата на Конференцията.