Участие на доц. д-р Светла Янчева в Шести световен форум на лидерите в областта на аграрните науки и технологии GLAST-2019

Участие на доц. д-р Светла Янчева в Шести световен форум на лидерите в областта на аграрните науки и технологии GLAST-2019 22.11.2019

Участие на доц. д-р Светла Янчева в Шести световен форум на лидерите в областта на аграрните науки и технологии GLAST-2019 в гр. Чънду, Китай, от 11-ти до 14-ти ноември 2019 г.

Заместник-ректорът на АУ-Пловдив, доц. д-р Светла Янчева, взе участие в открита панелна дискусия по време на Шестия световен форум на лидерите в областта на аграрните науки и технологии GLAST-2019, по покана на Китайската академия за аграрни науки.

Шестата GLAST сесия постави на внимание 17-те цели за устойчиво развитие от Програмата за устойчиво развитие на ООН - 2030 г. и се фокусира върху общите предизвикателства и отговорности на целия свят, представянето на най-новите политики на Китай в областта на селското стопанство и селските райони и задачите за ликвидиране на бедността.

Във фокуса на тазгодишния GLAST форум бяха поставени също науката и технологиите за екологично развитие на селското стопанство и селските райони, дигиталните технологии в земеделието и градското земеделие.

IMG_20191112_181050_web.jpg#asset:6562


Шестият GLAST събра над 400 участници от над 30 страни, които обсъдиха ключови въпроси, свързани с новото мислене и мерките за смекчаване на климатичните промени, иновациите в селското стопанство и технологиите, за да се насърчи трансформацията на моделите на развитие на селското стопанство. Специално внимание бе отделено за дискутиране на нови подходи и динамични модели в посока глобално качество, ефективно, зелено и устойчиво развитие на селското стопанство и селските райони, и продоволствена сигурност.

GLAST форумът се организира на всеки 3 години от Китайската академия на селскостопанските науки, заедно с FAO, IAEA и CGIAR, събира лидери в областта на селскостопанската наука и технологии от различни страни, международни организации и частния сектор, които да обменят опит и набележат мерки за справяне глобални въпроси, които са свързани и зависят от развитието на селскостопанска наука и технологии. GLAST представлява практическо начинание за създаване на споделена общност от иновации в областта на селското стопанство и технологиите, за сътрудничество и печеливш резултат. След десетилетия на развитие, GLAST е превърнат във важна международна платформа за популяризиране на полезни модели по въпросите на храните и селското стопанство.

Свикването на срещата и приетата Заключителна декларация предизвикаха широк отзвук и признание на световната общност.