Фондация „Америка за България" търси проектни идеи

Фондация „Америка за България" търси проектни идеи 29.09.2020

Тези идеи ще предложат решения за образование в електронна среда, за прозрачност и отчетност на местните институции, за устойчив туризъм, който уважава българската природа и културно-историческо наследство, и ще вдъхновят бъдещи научни открития.

Области, които се подкрепят:

Добро управление на местно ниво

Наука с бъдеще

Онлайн учене

Туризъм по Дунав