​Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант

​Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант 19.10.2020

Фондация Карол Знание ще предостави стипендията на редовен докторант, изявен в своята научна област, който разработва научен проект с потенциално практическо приложение в една от тематичните области:

• Естествени науки;
• Технически науки;
• Медицински науки.

Кандидатите трябва да са български граждани и в годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.

Документи за кандидатстване се подават в срок до 1 декември 2020 г. по електронната поща: knowledge@karoll.bg. 

Финалистите в конкурса ще представят проектите си пред жури.

Стипендията, в размер на 8000 лв., ще бъде предоставена на десет равни месечни вноски от месец февруари до месец ноември.

Подробна информация е публикувана на страницата на фондация Карол Знание.