Юбилейна научна конференция „Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи“ ще се осъществи онлайн

Юбилейна научна конференция „Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи“ ще се осъществи онлайн 10.11.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поради усложнената епидемиологичната обстановка в страната ви уведомяваме, че по решение на Ректорското ръководство на АУ – Пловдив предвидената за 26.11.2020 г. Юбилейна научна конференция „Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи“ ще се осъществи онлайн.

Всеки регистрирал се участник, ще получи линк, чрез който ще участва в съответния панел. Подробна информация ще получите на електронните адреси, с които сте се регистрирали за участие в конференцията.

Докладите изпращайте на имейл – register@au-plovdiv.bg