105-та открита пленарна среща на панела на EFSA за продукти за растителна защита и техните остатъци

105-та открита пленарна среща на панела на EFSA за продукти за растителна защита и техните остатъци 20.05.2020

Срещата е открита за наблюдатели и ще протече онлайн, като се изисква предварителна регистрация в случай на желание за участие в срок до 01 юни 2020г.  до 12.00ч. централно европейско време. 

Регистрацията, както и информация за дневния ред на срещата, са достъпни на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/105th-plenary-meeting-panel-plant-protection-products-and-their-residues, както и на електронната страница на Българския контактен център на EFSA тук http://focalpointbg.com/?news=1065.