12-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на БКЦ на EFSA „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига "

12-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на БКЦ на EFSA „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига " 03.07.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 12-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА Българския контактен център на EFSA, която ще се проведе на 25-ти октомври 2019 г. в Гранд хотел София, гр. София, под мотото „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига“.

Откриването на Конференцията ще се състои на 25-ти октомври 2019 г. от 09.00 ч. в зала “Триадица“ на Гранд хотел София, адрес: ул. Гурко 1, София 1000.


Регистрацията за участие ще се извършва он-лайн на електронната страница на Българския контактен център на EFSA, на следния електронен адрес: Регистрация, в срок до 6-ти септември 2019 г.

Моля при регистрацията да отбележите формата на Вашето участие: (1) представяне на доклад; (2) представяне на постер или (3) участие като слушател.


Такса ЗА УЧАСТИЕ: Конференцията е без такса за участие.

Научни направления на конференцията:

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на човека“

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на животните“

НАПРАВЛЕНИЕ 3: „Промените в климата и тяхното въздействие върху безопасността на храните“


Продължителността на всеки доклад (презентация) не трябва да надхвърля 20 минути. След всеки доклад е предвидена дискусия в рамките на 10 минути.