29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени

29 -та международна научна конференция „Mениджмънт и качество” за млади учени 09.03.2020

Конференцията е предназначена за докторанти, млади учени, магистри и студенти от университети, висши училища, колежи и институти, специалисти и мениджъри от производствени, търговски и обслужващи фирми и организации.

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, магистри и студенти с техни разработки и доклади по проблемите на мениджмънта и качеството в следните научните направления:

 • Почвознание;
 • Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи;
 • Аграрни науки и ветеринарна медицина;
 • Социални, стопански и правни науки (маркетинг и мениджмънт);
 • Технически науки;
 • Хуманитарни науки;
 • Педагогически науки;
 • Природни науки, математика и информатика;
 • Хранителна наука и технология;
 • Здравеопазване, спорт, екология и околна среда;
 • Качество на образованието;
 • Системи за управление.

До участие се допускат доклади и съобщения, с научен и научно-приложен характер, свързани с
посочените научни направления, които са резултати от изследвания на млади учени (самостоятелно или с
техните научни ръководители, но младият учен е водещ в доклада и той го представя).

За повече информация, натиснете тук.