67-МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

67-МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” 21.07.2020

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Хранителна наука и технология
Секция „Технология на храните“
Секция „Храни, хранене и диететика“
Секция „Технология на напитките”
Секция „Технология на тютюневите изделия, парфюмерията и козметиката”
Секция „Качество и безопасност на храните”
2. Хранителна химия,микробиология и биотехнология
Секция „Хранителна химия и микробиология”
Секция „Хранителни биотехнологии и нанотехнологии”
Секция „Анализ и контрол на хранителни продукти”
Секция „Екология на ХВП и биотехнологичната промишленост”
3. Техника и процесен инженеринг
Секция„Приложна математика и статистика”
Секция „Приложна физика”
Секция „Техническа механика”
Секция „Процеси и апарати за ХВП и биотехнологичната промишленост”
Секция „Машини и апарати за ХВП и биотехнологичната промишленост”
Секция „Енергетика и енергийна ефективност”
Секция „Автоматизация”
Секция „Електроника и електротехника”
Секция „Компютърни системи и технологии”
4. Кетъринг, туризъм, икономика и лингвистика 
Секция „Кетъринг”
Секция „Туризъм”
Секция „Икономика на ХВП и биотехнологичната промишленост”
Секция „Индустриален мениджмънт на ХВП и биотехнологичната промишленост”
Секция „Лингвистика и обучение”

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски и руски език

ВАЖНИ СРОКОВЕ
31.07.2020 г. - Регистрация и изпращане на заявки за участие, придружени с пълен текст на резюмето (abstract), адрес за кореспонденция и e-mail.
31.07.2020 г. - Срок за заплащане на ранна такса.
15.08.2020 г. – Получаване на потвърждение чрез SWUFT (номер) от организационния комитет, че заявката Ви е приета.
31.08.2020 г. – Изпращане на пълен текст на научното съобщение (включително таблици и графики в word.docх формат).
30.09.2020 г. - Краен срок за плащане на късна такса.

За повече информация посетете сайта на конференцията.