Aграрният университет – Пловдив е одобрен да подпише Magna Charta Universitatum

Aграрният университет – Пловдив е одобрен да подпише Magna Charta Universitatum 26.03.2021

Aграрният университет – Пловдив е одобрен да подпише Magna Charta Universitatum

С Решение на Академичния съвет - Протокол № 7 от 29/01/2021 г. нашият Университет кандидатства за подписване на стратегическия документ Magna Charta Universitatum.

Приет е през 1988 г. по предложение на Ректорите на европейски университети, присъствали на честванията на 900-годишнина от основаване на най-стария от тях - Болонския университет.  Допълван и обогатяван през годините в отговор на новите предизвикателства пред висшите училища, в документа остават водещи принципите на академичната свобода и институционалната автономия като насока за добро управление и самоопределяне на университетите в бъдеще. В него се подчертава, че преследването на основните ценности си заслужава усилията, заедно с реалното им постигане, което на практика е постоянно търсене.

Това е успех и признание за Аграрния университет – Пловдив, който вече се нарежда сред престижните 904 университета от 88 страни от целия свят, в т.ч. и 4 български, които са подписали документа.

Текстът на български език е публикуван на следния линк:

http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/bulgarian