Аграрен университет- Пловдив откри тържествено новата учебна 2022/2023 година

Аграрен университет- Пловдив откри тържествено новата учебна 2022/2023 година 13.09.2022

На 12 септември с тържествена церемония в аулата на Аграрен университет бе открита новата учебната година. 

В приветствието си към първокурсниците ректорът проф. д-р Христина Янчева ги увери, че са избрали университет с национален и интернационален авторитет, като представи новите международни инициативи на университета, стартирали през изминалата година. Новите студенти ще са и първият випуск на единствения европейски „зелен“ университет  по биологически, агрономически и природни науки.  Аграрен универститет-Пловдив е единственото в България висше училище в сферата на аграрните науки, включено в Европейски университетски алианс „UNIgreen“, одобрен от Европейската комисия през юли. Транснационалният алианс, съставен от 8 европейски университета, е бъдеща знакова институция в сферите на образованието, научните изследвания, иновациите и трансферът на знания.


Проф. Христина Янчева увери студентите, че ще получат във висшето училище теоретични знания и практически умения, ще се потопят в динамиката на  академичния живот, в света на науката и в един шарен мултикултурен свят с присъствие на студенти от различни нации.
Министърът на земеделието Явор Гечев поздрави студентите и им пожела успех. „Този университет има традиции, има и бъдеще, чрез своите преподаватели и студентите. Благодарен съм, че съм научил почти всичко в живота си и в професионалния си път по отношение на земеделието именно тук, в Аграрен университет- Пловдив“, заяви земеделският министър.


На тържествената церемония с почетното звание Доктор хонорис кауза бе удостоен д-р Джон Бел- директор на дирекция „Healthy Planet” при Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации“ на европейската комисия. Д-р Бел е лидер в развитието на биоикономиката, проправящ път за продоволствена сигурност, съчетана с устойчиво използване на възобновяеми ресурси. На настоящата си позиция е отговорен за политики по отношение на климатичните промени, биоикономиката и хранителните системи. Д-р Бел е дългогодишен партньор на Аграрен университет в областта на биоикономиката, която ще се изучава в новата едноименна специалност като бакалавърски и магистърски курс. 

В приветсвеното си слово д-р Бел отправи послание към студентите: „Вие  носите бъдещето в себе си. Образованието е свобода. Знанието дава избор. Иновациите дават решения. Обвързаността превръща идеите в реалност. Бъдете любознателни, амбициозни, имайте надежда, бъдете като вашия университет и работете здраво!“. Той връчи студентската книжка на Павел Бънов- студентът, приет с най-висок бал в университета.

Първокурсникът Никола Шишков, който ще изучава аграрно инженерство, прие от абсолвентите символите на плодородието. 


Празникът бе уважен и от много официални гости: г-н Георги Събев- заместник-министър на земеделието, г-н Александър Държиков – председател на Общински съвет Пловдив, г-жа Ваня Петкова- заместник-областен управител на област Пловдив, г-н Костадин Димитров – кмет на район „Тракия“,  г-н Иван Стоянов- кмет на район Източен, г-н Калин Мутавчиев- главен експерт дирекция „Наука“ към МОН, г-н Тармо Соомере- президент на Академия на науките- Естония, проф. Виолета Божанова- заместник-председател на Селскостопанска академия,  г-н Корхан Кюнгерю – Генерален консул на Република Турция в Пловдив,  г-н Джузепе Де Франческо – почетен консул на Италия в Пловдив, Н.Пр. Табо Тахе- посланик на Република Южна Африка, генерал-майор Явор Матеев- командир на съвместното командване на специалните операции, Карина Ангелиева- доктор хонорис кауза на Аграрен университет, д-р Ваня Симеонова от Университет Вагенинген- Нидерландия, ректори на висшите училища в Пловдив, партньори от аграрния бизнес, настоятелите на Аграрен университет- Пловдив, председатели на студентските съвети в България, колеги от Центъра по Растителна Системна Биология и Биотехнология. На церемонията присъстваха трима преподаватели и двама студенти от Университета в Лимпопо - Южна Африка, които провеждат Еразъм+ мобилност по проект 2020-1-BG01-KA107-078357.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха формация Интро, изпълнители от АМТИИ и духовия оркестър на Съвместното командване на специалните операции- Пловдив.

Академичното ръководство на Аграрен университет- Пловдив пожелава на всички студенти, преподаватели и служители успешна учебна година!

Поздравителни адреси:

Администрация на Президента на Република България

Г-н Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив

Проф. Мартин Банова - Селскостопанска Академия 

Акад. Лъчезар Трайков - Медицински университет - София

Проф. д-р Мариана Мурджева - Медицински университет - Пловдив

Проф. д-р Румен Младенов - Пловдивски университет " Паисий Хилендарски"

Проф. д-р Тони Шекерджиева - Новак - АМТИИ

Проф. д-р Въльо Николов - ТУ - София - филиал Пловдив

Проф. д-р Марияна Иванова - ВУАРР

Проф. д.п.н. Георги Манолов - ВУСИ 

Генерал - майор Явор Матеев - Съвместно командване на специалните операции

г-н Кирил Вълчев - БТА