Oткрит ден по проект "Царевицата - царица на полето"

Oткрит ден по проект "Царевицата - царица на полето" 10.10.2019

На 26 септември се проведе  открит ден по проект "Царевицата - царица на полето". Това е партньорски проект на Аграрния университет - Пловдив, компанията  КОРТЕВА и фирма НЕТАФИМ. Той се   реализира в Учебно- опитната и внедрителска  база на Аграрния университет. Проектът доказва, че формирането на устойчиви решения в дългосрочен план, на визии за утрешния ден, променят перспективата и хоризонта на  производството на царевица в България. Това е един интензивен инвестиционен инструмент, който генерира нова динамика и енергия и дава ясен знак, че има ресурс и потенциал да  постигне авангардни цели - оптимален баланс между разходи и приходи и в крайна сметка  максимална печалба.

Резултатите от първата година на този стартов модул бяха показани пред широка професионална аудитория. Събитието бе уважено от проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив, Чавдар Дочев, управляващ мениджър на КОРТЕВА Балкани, фермери от страната, научни работници, преподаватели, аграрни специалисти, студенти.

2.jpg#asset:6220

 

Защо сме наименували проекта „Царевицата –царица на полето“? На първо място, тя  е уникален природен феномен, защото оползотворява  слънчевата светлина по неповторим начин, както никоя друга земеделска култура. От друга страна: царевицата е една  от малкото култури,  които имат много висока самопоносимост. Тя  може да бъде отглеждана монокултурно (на едно поле) в продължение десетки години. Органичната маса остава на полето, могат да бъдат прилагани високи норми на минерални и органични торове (вкл. бактериални торове). Гарантирано високи добиви за България, може да се получат само при достатъчно добра водообезпеченост, Оптималното съчетаване на вода и въздух  в почвата, чрез нововъведението – подземно капково напояване е едно от важните направления на проекта. След него следват оптимизация на факторите – правилен избор на  дълбочина на маркучите на капковата система – на 20, 30 или 40 сантиметра, на правилния избор на хибриди, на правилния избор на гъстота на растенията на декар, на правилен избор на почвообработки – конвенционална, продълбочаване с дискуване или минималните обработки Ноу Тилл или Стрип Тилл. По своя дълбок замисъл проекта „Царевица – царица на полето“ има изключително голям потенциал, в динамика през годините  да дава готови отговори на въпроси на производителите на тази култура.

3.jpg#asset:6221


Опитната платформа е на поле от 54 дка, изградено на Учебно-опитната и внедрителска база на Аграрния университет. На тази площ е изградена система от най-висок клас за изцяло автоматизирано, автономно подземно капково напояване, качествен продукт, дарение  на Университета от  авторитетната израелска  фирма в областта на капковото напояване „НЕТАФИМ“. Този свръх прецизен автомат гарантира максимално точно осигуряване на растенията с вода във всеки момент от вегетацията. Интересното в случая - от професионална гледна точка е, че площта е разделена на три водни кръга. Дебелостенните маркучи с 20-годишна гаранция за ползване са позициониране в три хоризонта - на дълбочина 20, 30 и 40 см. През 2019 г всеки от деветте царевични хибрида на КОРТЕВА е засят в трите кръга - на 20, 30 и 40 сантиметра.

4.jpg#asset:6222


Друга съществена характеристика на проекта: използвани са царевични хибриди от  различни групи на ФАО в диапазона 450 ФАО (РОО23) - 700 ФАО (Р2105). Замисълът е ясен: разчита се на по-високодобивни хибриди. Подборът е разнообразен. РОО23 (ФАО 450), РО216 (ФАО 460) и РО 217(ФАО 490) са от новата генерация Optimum AQUAmax.  РО 217 е най-новият член на клуба  Optimum AQUAmax. Р2105 (ФАО 700) и Р0704 (ФАО 500). Те ще бъдат включени в продуктовото портфолио на КОРТЕВА за родния пазар през 2020 г. Гъстотата на посева: 8700 растения/декар, смятана за оптимална при този максимален интензитет на отглеждане на хибридния набор. Хранителният режим е на максимално високо равнище. Част от торовете са внесени предсеитбено (с последна обработка), а другата част (водоразтворими) са включени във водния цикъл. Полето е идеално чисто от плевели, благодарение на приложените високо ефикасни хербициди. Постигнатите резултати (отчетени след жътвата) показват несъществени разлики в добивите в различните водни хоризонти. Това дава основание на КОРТЕВА да представи на широката публика една таблица.

5.jpg#asset:6223


Добиви царевица,  получени на опитния участък  на Аграрния университет - Пловдив
1. Р0023 - 1690кг/дка вл. 13.1%  ФАО 450 
2. Р0216 - 1706кг/дка вл. 12.8%  ФАО 460 
3. Р0217 - 1788кг/дка вл. 12.7%  ФАО 490 
4. Р0704 - 1818кг/дка вл. 13.2%  ФАО 500
5. Р0937 - 1880кг/дка вл. 12.5%  ФАО 570 
6. Р1049 - 1843кг/дка вл. 16.8%  ФАО 620 
7. Р1241 - 1825кг/дка вл. 16.6%  ФАО 620
8. Р1535 - 1724кг/дка вл. 18.0%  ФАО 650
9. Р2105 - 1760кг/дка вл. 18.5%   ФАО 700
      

Проектът "ЦАРЕВИЦАТА - ЦАРИЦА НА ПОЛЕТО" е ясен знак на българския екип на компанията Кортева, че заедно с екипа на проф. Тоньо Тонев (гл. ас.д-р Аньо Митков, гл. ас. д-р Мариян Янев и ас. д-р Нешо Нешев)  от катедра „Земеделие и хербология“ на  Аграрния университет в Пловдив,