Покана за кандидатстване за обучение и практика по програма Еразъм+

Покана за кандидатстване за обучение и практика по програма Еразъм+ 16.03.2023

Уважаеми колеги,

От 20 март 2023 г. може да подавате кандидатури за провеждане на обучение или практика в Европейски институции по програма Еразъм+.  

Крайният срок за кандидатстване за обучение е 30 април 2023 г., а за практика - 31 май 2023 г.

Информация за възможностите за обучение и практика, за критериите и процедурата за кандидатстване, може да намерите на страницата за студентска мобилност по програма Еразъм+ на сайта на АУ - https://www.au-plovdiv.bg/eras...