​ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2021

​ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2021 17.12.2021

В навечерието на най-светлите празници – Бъдни Вечер, Рождество Христово и Нова година Аграрният университет успешно дипломира 502 абсолвенти, от които 295 завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 207 – ОКС „магистър“.

Най-изявените и мотивирани абсолвенти от Випуск 2021 получиха дипломите си на тържествена церемония в Аулата, водена от Заместник-ректора по учебната дейност доц. д-р Боряна Иванова.

Гости на тържество бяха:  Н. Пр. Табо Тахе, Извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в България; Г-н Здравко Димитров, Кмет на Община Пловдив; г-н Стефан Димитров, прокурист на „Неохим“ ООД и председател на Съвета на настоятелите на АУ;  г-н Иван Стоянов, кмет на район Източен.

Ректорът проф. Христина Янчева поздрави абсолвентите от Випуск 2021 за постигнатите високи резултати.

Средният успех от следването на бакалаврите от всички 15 специалности, редовна и задочна форма на обучение, е много добър 5,08, а средният успех от държавните изпити – много добър 5,36. Магистрите от 17 специалности в шест професионални направления се дипломират със среден успех от следването – отличен 5,57 и отличен 5,60 от ДИ.

Резултатите по факултети са: Най-висок среден успех от следването и държавните изпити са постигнали студентите от Факултета по икономика – много добър 5,47, следвани от Факултета по лозаро-градинарство – много добър 5,31; Факултет по растителна защита и агроекология – много добър 5,15;  Факултет по агрономство – много добър 4,82.

В емоционалното си слово Ректорът се обърна към абсолвентите с думите: „Пред Вас се откриват нови хоризонти и предизвикателства. Вие сте тези, които ще работите за реализиране на целите на Европейския зелен пакт, в който централно място се отрежда на устойчивите продоволствени системи за здрави хора, здрави общества и здрава планета. Само образованите млади хора като Вас могат да преминат успешно през зеления преход, да постигнат дигитална свързаност и подходяща обществена, социална и техническа инфраструктура в селските райони“.

Лично кметът на Община Пловдив г-н Здравко Димитров връчи дипломите и плакет „Отличник на Випуск 2021“ на отличниците бакалаври, дипломирани с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит:

Венелина Иванова - Агрономство (Полевъдство)

Мартин Стоилов - Агрономство (Лозаро-градинарство)

Христо Козаров - Агрономство (Лозаро-градинарство)

Диян Драгнев - Растителна защита

Светлин Светлинов - Растителна защита

Денислав Драганов - Аграрно инженерство

Павлина Михайлова - Бизнес икономика

IMG_8336.jpg#asset:11624IMG_8335.jpg#asset:11623IMG_8350.jpg#asset:11627IMG_8344.jpg#asset:11626IMG_8340.jpg#asset:11625IMG_8353.jpg#asset:11628IMG_8355.jpg#asset:11629

Тази година проф. Христина Янчева връчи традиционната Награда на Ректора на абсолвента Христо Козаров, специалност „Агрономство (лозаро-градинарство)“.

IMG_8370.jpg#asset:11619

Той е председател на Студентския съвет на АУ от 2018 г. до момента, член на Академичния съвет на АУ, на Националното представителство на студентските съвети, на експертна група към НАОА. Участник в Лятна академия по лидерство. Стажант в БТВ-медиа груп за кампанията „Да изчистим България заедно" и областен координатор за гр. Сливен. Христо Козаров е Студент на годината за 2019 г. в професионално направление „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. Спечелил е стипендия на Raund table 3 Plovdiv през 2019 г. и стипендиант на Националната асоциация на зърнопроизводителите за 2021 г.

В обръщението си към колегите Христо Козаров каза: „Днес отбелязваме завършването на един важен етап от нашето развитие. На границата сме между едно добро „вчера” и едно още по-добро „утре”. За тези четири години ние получихме знания, спечелихме приятелства, израснахме не само в академичен, но и в личностен план. Научихме се на упоритост, старание, трудолюбие.“ От името на Випуск 2021 г. той изказа благодарност към преподавателите, които са ги дарили с целия си опит, мъдрост и енергия и са им предали любовта към професията.

IMG_8378.jpg#asset:11620

Доц. д-р Светла Янчева, Зам.-ректор по международна дейност и институционален координатор по програма Еразъм+ припомни, че Аграрният университет – Пловдив е един от първите 5 университета в България, които се включиха в програмата и устойчиво е сред водещите образователни институции в страната. Тя връчи наградата Еразъм+ студент на Випуск 2021 на Стефан Кировски, специалност „Аграрен туризъм“, показал отлични резултати от 2 проведени мобилности: едната с цел обучение във Висше училище по туризъм в Сан Себастиан към Университета Деусто в Билбао, Испания и практика в хотел Маунт Атос – Гърция.

IMG_8384.jpg#asset:11621

Диплома, плакет „Отличник на Випуск 2021“ и парична награда получиха и 37 абсолвенти бакалаври с успех над 5.50 от курса на следване и успех от държавните изпити отличен 6.00.

На тържествената церемония лично Н. Пр. Посланика на Република Южна Африка г-н Табо Тахе официално връчи дипломите и отличията на 10 абсолвенти бакалавърска специалност „Растителна защита“ от Република Южна Африка. Пет  от тях продължават образованието си в АУ в магистърска степен.

IMG_8401.jpg#asset:11637IMG_8409.jpg#asset:11639

Н. Пр. Посланика на Република Южна Африка г-н Табо Тахе благодари на Ректора проф. Христина Янчева и на всички преподаватели за положените усилия при обучението на южноафриканските студенти. В обръщението си към абсолвентите той каза: „Вие сте готови за бъдещето – имате инструментите на занаята. Оборудвани сте с нужната екипировка, за да се изправите пред предизвикателствата, които ви очакват. А ако си спомняте януари 2018 година – тогава дойдохте тук, носейки само надежда. Благодарение на усилената работа и дисциплина успяхте да се справите, за да може днес да сложите тогите. ЮАР се гордее с вас. Нашата република се нуждае от знанията и уменията ви“.

IMG_8414.jpg#asset:11632

Ректорът проф. д-р Христина Янчева официално връчи дипломите и плакет „Отличник на Випуск 2021“ на 24 абсолвенти, показали отличен успех 6.00 през курса на следване и държавните изпити в образователно-квалификационна степен „магистър”.

IMG_8436.jpg#asset:11633

Пълният отличник Мартин Стоилов даде тон за произнасяне на абсолвентската клетва. Вълнуващ момент, който носи емоция, но и тържествено обещание.

IMG_8445.jpg#asset:11634

Студентският съвет на Аграрния университет е изключително активен в своята дейност – участва активно в управлението на университета и осъществява редица дейности за подкрепа и по-пълноценно адаптиране на студентите в периода на тяхното обучение. Зам.-председателят на Студентския съвет Петър Андонов благодари на колегите си за тяхната ангажираност и отличи най-активните участници в тези процеси.

IMG_8449.jpg#asset:11635IMG_8458.jpg#asset:11636

Председателят на Съвета на настоятелите на АУ г-н Стефан Димитров поздрави дипломираните възпитаници на АУ и им пожела успехи в професионалното поприще.

IMG_8460.jpg#asset:11622

Церемонията по връчване дипломите и отличията на абсолвентите бакалаври и магистри продължи на факултетни тържества.

Абсолвенти, преподаватели и гости направиха общи снимки пред Ректората.