​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар

​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар 04.06.2020

Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар, посветен на оценяването на научноизследователската дейност (Research Assessment). Уебинарът ще се проведе на 11 юни от 12:30 часа.

Лекторите са представители на Центърът за наука и технологии в Университета в Leiden (CWTS BV) и UCL (University College London).

В рамките на 70 минути ще Ви представим с примери от практиката на лекторите използването на библиометрията и ролята, която принципите на Отворената наука могат да изиграят в определянето на нова политика в управлението и оценката на научните изследвания.

 Повече информация за уебинара и лекторите вижте тук.