VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ 2020

VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ 2020 06.04.2020

От името на Клуба на младите учени към Съюза на учените в България – Пловдив, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VIII-та международна конференция на младите учени – Пловдив 2020, която ще се проведе на 23-26 юли 2020 г. в гр. Пловдив.

Основната цел на научната конференция е да предостави на младите учени от различни страни поле за изява, да им даде възможност да придобият повече опит и увереност при представянето на научни идеи и резултати.

Можете да се регистрирате онлайнhttps://usb-plovdiv.org/registration-2020/

За повече информация, натиснте тук.