XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020 28.02.2020

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работните езици на конференцията са български и английски.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Земеделие
2. Храни и хранителни технологии
3. Медицина
4. Урбанизация и околна среда

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
- За един доклад - 80 лв. (за членове на НТС и докторанти - 60 лв.)

За повече информация, натиснете тук.