Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

26.11.2018

Предмет на обществената поръчка:
 „Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции“.

В предмета на поръчката е включена доставка на нова лабораторна апаратура по шест обособени позиции, съобразно технически характеристики посочени в настоящата документация – техническа спецификация. Предложената лабораторна апаратура трябва да е нова, неупотребявана и в оригинална опаковка.

Обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1 – Микроскопи за учебна работа, 7 бр.;
  2. Обособена позиция №2 – Стерео микроскоп, 1 бр.;
  3. Обособена позиция №3 – Преносим хлорофилен флуориметър, 1 бр.;
  4. Обособена позиция №4 – Уред за измерване на повърхностно напрежение (по проект №Д1/2018 към НИЦ на Аграрен университет -  Пловдив), 1 бр.;
  5. Обособена  позиция  №5 – Портативен хлорофилен тестер (по проект №15-18 към НИЦ на Аграрен университет -  Пловдив), 1 бр.;
  6. Обособена позиция №6 – Преносима компактна лабораторна везна, 1 бр.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

26.11.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ

26.11.2018г. - ОБЯВА

26.11.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /DOC/

26.11.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/

27.11.2018г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 198 ОТ ЗОП

29.11.201г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 198 ОТ ЗОП

04.12.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

10.01.2019г. - ПРОТОКОЛ по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4