Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив

03.04.2017

Предмет: Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив. За нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет – Пловдив е необходимо да бъде закупена земеделска техника - трактор с прекачен инвентар, който ще се използва в научната и учебната работа на Университета.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

03.04.2017г. - РЕШЕНИЕ

03.04.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /pdf/

03.04.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /doc/

03.04.2017г. - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

04.04.2017г. - ОБЯВЛЕНИЕ

23.05.2017г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ

30.05.2017г. - Протокол от работата на комисията

30.05.2017г. - РЕШЕНИЕ