Доставка чрез стокова борса на дизелово гориво за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив

27.05.2019

Доставка чрез стокова борса на дизелово гориво за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив, за срок две години от датата на сключване на договора или до изчерпване на посоченото в спецификацията количество по две обособени позиции.

25.04.2019 г. - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

22.05.2019 г. - БОРСОВ ДОГОВОР

22.05.2019 г. - БОРСОВ ДОГОВОР 2