Пазарни консултации

Пазарни консултации

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на проект за „Разработване на иновативни подходи за контрол на галови нематоди чрез соларизация на почвата и внасяне на микроорганизми, в съответствие с правилата на биологичното производство ", с кандидат гражданско дружество на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II – ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ - АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”,  действащо като Оперативна група, в която член/съдружник е „АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”.

Пазарни консултации

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на проект „Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие", с кандидат гражданско дружество на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „Иновативно земеделие за висока ефективност.”, действащо като Оперативна група, в която член/съдружник е „АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”, отправяме покана за пазарни консултации.