Процедури с обява

Почистване и риголване на поле на Аграрен университет – Пловдив

Предмет: За нуждите на Аграрен университет - Пловдив следва да се извърши почистване от отпадъци, храсти, диви дървета и саморасляци на опитно поле, разположено в южната част на двора на Университета – гр. Пловдив, в близост до бул. Менделеев №12.