Процедури с обява

Доставка на лабораторна апаратура по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

Доставка на лабораторна апаратура по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив", съобразно указания за участие и техническа спецификация посочваща конкретните обособени позиции.

Доставка на канцеларски материали, пособия, тонер касети и други материали за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив

ПРЕДМЕТ: Доставка на канцеларски материали, пособия и тонер касети за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив” по техническа спецификация посочена в документацията за участие.

Доставка на материали за изграждане на телена конструкция на ново лозе с площ от 76,231 дка

Доставка на материали за изграждане на телена конструкция на ново лозе с площ от 76,231 дка, разположено в базата на Аграрен Университет, намираща се в землищата на с. Брестник и гр. Куклен, финансирано по Договор №201356/27.05.2013 между Държавен Фонд Земеделие - Разплащателна Агенция и Аграрен Университет - Пловдив 

Почистване и риголване на поле на Аграрен университет – Пловдив

Предмет: За нуждите на Аграрен университет - Пловдив следва да се извърши почистване от отпадъци, храсти, диви дървета и саморасляци на опитно поле, разположено в южната част на двора на Университета – гр. Пловдив, в близост до бул. Менделеев №12.